PĀRSKATS

Šo vietni pārvalda SIA “Veselības veikals”. Vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz SIA “Veselības veikals”. SIA “Veselības veikals” piedāvā šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas šajā vietnē ir pieejami jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit izklāstītajiem noteikumiem, noteikumiem, politikām un paziņojumiem.

Apmeklējot mūsu vietni un / vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus (“Pakalpojuma noteikumi”, “Noteikumi”), ieskaitot tos papildu noteikumus un nosacījumi un politikas, uz kurām atsaucas šeit un / vai kuras ir pieejamas ar hipersaiti. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojuma lietotājiem, kuri ir pārlūkprogrammas, pārdevēji, klienti, tirgotāji un / vai satura atbalstītāji.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, pirms piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, tad, iespējams, nepieejat vietnei vai neizmantojat nekādus pakalpojumus. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, piekrišana ir skaidri ierobežota ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas arī uz visām jaunām funkcijām vai rīkiem, kas pievienoti pašreizējam veikalam. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un / vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai redzētu izmaiņas. Turpinot vietnes izmantošanu vai piekļuvi tai pēc izmaiņu publicēšanas, uzskatāt, ka šīs izmaiņas tiek akceptētas.

Mūsu veikals atrodas WPW. Viņi nodrošina mūs ar tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums jums pārdot savus produktus un pakalpojumus.

1. IEDAĻA – Tiešsaistes veikala noteikumi

Piekrītot šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs jūsu dzīvesvietas valstī vai provincē vai esat pilngadīgs dzīvesvietas valstī vai provincē un esat mums to nodevis jūsu piekrišana ļaut jebkuram no jūsu nepilngadīgajiem apgādājamajiem izmantot šo vietni. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkst pārkāpt visus likumus jūsu jurisdikcijā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem). Jūs nedrīkstat pārraidīt tārpus vai vīrusus vai iznīcinoša rakstura kodus. Jebkura Noteikumu pārkāpuma dēļ jūsu pakalpojumi tiks nekavējoties pārtraukti.

2. IEDAĻA – VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ atteikt izsniegšanu. Jūs saprotat, ka jūsu saturs (neskaitot kredītkaršu informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrēts un var būt saistīts ar (a) pārraidi dažādos tīklos; un b) izmaiņas, lai pielāgotos un pielāgotos savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām. Pārsūtīšanas laikā pa tīkliem kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta. Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, pārdot, nepārdot un neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkurai kontaktpersonai vietnē, caur kuru tiek sniegts pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas . Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtībai, un tie neierobežos vai citādi neietekmēs šos noteikumus.

3. IEDAĻA – INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪBA UN PABEIGŠANA

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav pareiza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir sniegti tikai vispārīgai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties vai izmantot tos kā vienīgo lēmumu pieņemšanas pamatu, neapskatot primāros, precīzākus, pilnīgākus vai savlaicīgākus informācijas avotus. Jebkura paļaušanās uz šīs vietnes materiāliem ir uz jūsu pašu risku. Šajā vietnē var būt noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija noteikti nav aktuāla un tiek sniegta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, bet mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka mūsu vietnes pārraudzība ir jūsu atbildība.

4. IEDAĻA – PAKALPOJUMU UN CENU PĀRVEIDOŠANA

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai kādu tā daļu vai saturu). Mēs neuzņemsimies atbildību par jums vai trešajām personām par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pakalpojuma pārtraukšanu.

5. IEDAĻA – PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI (ja piemērojams)

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot vietni. Šiem produktiem vai pakalpojumiem var būt ierobežots daudzums, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku. Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas parādās veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitora jebkuras krāsas displejs būs precīzs. Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskam reģionam vai jurisdikcijai. Šīs tiesības mēs varam izmantot katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas jebkurā laikā var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc mūsu pašu ieskatiem. Mēs paturam tiesības pārtraukt jebkuru produktu jebkurā laikā. Jebkurš piedāvājums jebkuram produktam vai pakalpojumam, kas tiek veikts šajā vietnē, ir aizliegts. Mēs negarantējam, ka jebkura jūsu nopirkta vai iegūta produkta, pakalpojuma, informācijas vai cita materiāla kvalitāte atbildīs jūsu cerībām vai tiks labotas visas kļūdas pakalpojumā.

6. IEDAĻA – RĒĶINU PĀRBAUDE UN KONTA INFORMĀCIJA

Mēs paturam tiesības atteikties no jebkura pasūtījuma, kuru jūs iesniedzat pie mums. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt daudzumus, kas iegādāti vienai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti vienā klienta kontā vai zem tā, to pašu kredītkarti un / vai pasūtījumus, kas izmanto to pašu norēķinu un / vai piegādes adresi. Gadījumā, ja mēs izmainām pasūtījumu vai to atceļam, mēs varam mēģināt jūs informēt, sazinoties ar e-pasta un / vai rēķina adresi / tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu pašu domām, liek izplatītāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par pirkumiem un kontu visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju, ieskaitot jūsu e-pasta adresi un kredītkaršu numurus un derīguma termiņus, lai mēs varētu pabeigt jūsu darījumus un sazināties ar jums pēc nepieciešamības.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pārskatiet mūsu atgriešanas politiku .

7. SADAĻA – IZVĒLES INSTRUMENTI

Mēs, iespējams, nodrošināsim jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām un kuriem nav nekādas kontroles vai ievades. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šādiem rīkiem “tāds, kāds ir” un “kā pieejams” bez jebkāda veida garantijām, pārstāvniecības vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mums nav nekādas atbildības, kas rodas vai ir saistīta ar trešo personu izvēles rīku izmantošanu. Jebkura no vietnē piedāvāto izvēles rīku izmantošana ir pilnībā uz jūsu pašu risku un jūsu izvēles, un jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies ar noteikumiem par to, kādus rīkus nodrošina attiecīgais trešās puses pakalpojumu sniedzējs, un apstiprināt tos. Mēs nākotnē arī tīmekļa vietnē varam piedāvāt jaunus pakalpojumus un / vai funkcijas (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šīm jaunajām funkcijām un / vai pakalpojumiem attiecas arī šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

8. IEDAĻA – TREŠO PERSONU SAITES

Noteiktā saturā, produktos un pakalpojumos, kas pieejami, izmantojot mūsu pakalpojumu, var būt ietverti trešo personu materiāli. Trešo pušu saites šajā vietnē var novirzīt jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemsimies nekādu atbildību vai atbildību par trešo pušu materiāliem vai vietnēm, vai par jebkuriem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu vai kaitējumu, kas saistīts ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai jebkuriem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo personu vietnēm. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet trešo pušu politikas un praksi un pārliecinieties, ka jūs tos saprotat, pirms sākat kādu darījumu. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem jānosūta trešajām personām.

9. IEDAĻA – LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATBILDES UN CITI IESNIEGUMI

Ja pēc mūsu pieprasījuma jūs nosūtāt noteiktus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai arī bez mūsu pieprasījuma jūs sūtāt radošas idejas, priekšlikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai kā savādāk (kopā “komentāri”), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un kā citādi jebkuros plašsaziņas līdzekļos izmantot komentārus, kurus jūs mums pārsūtāt. Mums nav un nav pienākuma (1) konfidenciāli saglabāt komentārus; 2) samaksāt kompensāciju par komentāriem; vai (3) atbildēt uz visiem komentāriem. Mēs drīkstam pārraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, apmelojošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai kā citādi iebilstams, vai arī pārkāpj jebkuras puses intelektuālo īpašumu vai šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. . Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personību vai citas personiskas vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesatur apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai neķītrus materiālus, kā arī nesatur datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi, izlikties, ka esat kāds cits, nevis jūs pats, vai kā citādi maldināt mūs vai trešās puses par jebkādu komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem komentāriem un to precizitāti. Mēs neuzņemamies atbildību un neuzņemamies atbildību par komentāriem, ko iesūtījis jūs vai kāda trešā persona.

10. IEDAĻA – INFORMĀCIJA PAR PERSONU

Jūsu personiskās informācijas iesniegšanu veikalā regulē mūsu privātuma politika. Lai apskatītu mūsu privātuma politiku.

11. IEDAĻA – Kļūdas, neprecizitātes un nepilnības

Dažreiz mūsu vietnē vai pakalpojumā var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu nosūtīšanas maksām, tranzīta laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura informācija Pakalpojumā vai ar to saistītā tīmekļa vietnē ir neprecīza jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (ieskaitot pēc pasūtījuma iesniegšanas). . Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp bez ierobežojumiem informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi. Neviens noteikts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas tiek lietots Pakalpojumā vai kādā citā saistītā vietnē, nav jāņem vērā, lai norādītu, ka visa informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē ir modificēta vai atjaunināta.

12. IEDAĻA – AIZLIEGTS LIETOŠANA

Papildus citiem pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) nelikumīgiem mērķiem; b) lūgt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; c) pārkāpt visus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos noteikumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākšanās, ļaunprātīga izmantošana, apvainošana, kaitēšana, apmelošana, apmelošana, nicināšana, iebiedēšana vai diskriminācija dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai tiks izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vākt vai izsekot citu personu personīgajai informācijai; i) surogātpastu, phish, pharm, ieganstu, zirnekli, pārmeklēt vai nokasīt; j) jebkuram neķītram vai amorālam mērķim; vai (k) iejaukties vai apiet Pakalpojuma vai ar to saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes izmantošanu par jebkura aizliegtā lietojuma pārkāpšanu.

13. IEDAĻA – GARANTIJU ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Mēs negarantējam, neapgalvojam un negarantējam, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un bez kļūdām. Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai ticami. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot. Jūs skaidri piekrītat, ka uz pakalpojuma izmantošanu vai nespēju izmantot jūs esat pilnībā atbildīgs. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek piegādāti, izmantojot šo pakalpojumu (izņemot tos, ko mēs esam skaidri norādījuši), tiek sniegti “tādi, kādi ir” un “pieejami” jūsu lietošanai, bez jebkāda veida izteikšanas, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, kas ir izteikti vai netiešās, ieskaitot visas netiešās garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, tirgojamo kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, izturību, īpašumtiesības un pārkāpumu neesamību. Nekādā gadījumā mūsu direktori, virsnieki, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, internisti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, prasību vai tiešiem, netiešiem, nejaušiem, soda, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem jebkura veida, ieskaitot, bet ne tikai, zaudēto peļņu, zaudētos ieņēmumus, zaudētos ietaupījumus, datu zaudēšanu, aizstāšanas izmaksas vai citus līdzīgus zaudējumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir noslēgti līgumā, zaudējumiem (ieskaitot nolaidību), stingrai atbildībai vai kā citādi, kas rodas, lietojot jebkuru pakalpojumu vai jebkuru produktu, kas iegādāts, izmantojot šo pakalpojumu, vai jebkurai citai pretenzijai, kas jebkādā veidā saistīta ar jūsu pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kļūdām vai izlaidumiem saturā, zaudējumiem vai jebkāda veida bojājumi, kas radušies, izmantojot pakalpojumu vai jebkādu saturu (vai produktu), kas izlikts, pārsūtīts vai kā citādi padarīts pieejams ar pakalpojuma izmantošanu, pat ja tiek paziņots par to iespējamību. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādos štatos vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota līdz likmju pieļaujamajai robežai.

14. IEDAĻA – ATJAUNINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un nekaitēt mūsu vecākiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, partneriem, virsniekiem, direktoriem, aģentiem, darbuzņēmējiem, licencētājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, interniem un darbiniekiem, kas ir nekaitīgi no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, ieskaitot samērīgas advokātu honorārus, ko iekasē jebkura trešā persona sakarā ar jūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai dokumentu, uz kuriem tie atsaucas, pārkāpumu vai tā izrietot no tā, vai jūs pārkāpjat jebkuru likumu vai trešās puses tiesības. 15. IEDAĻA – ATKĀRTOJAMĪBA

Gadījumā, ja kāds no šiem Pakalpojuma noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

16. IEDAĻA – IZBEIGŠANA

Pušu saistības un saistības, kas radušās pirms izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visiem mērķiem. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, ja vien jūs vai mēs tos neatceļam un kamēr tie netiks pārtraukti. Jūs varat pārtraukt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus jebkurā laikā, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus vai kad pārtraucat izmantot mūsu vietni. Ja ar mūsu vienīgo lēmumu jūs neievērosit vai mums rodas aizdomas, ka esat pārkāpis kādu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, arī mēs jebkurā laikā varam pārtraukt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksit atbildīgs par visām maksājamajām summām līdz līguma izbeigšanas datumam; un / vai attiecīgi var liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

17. IEDAĻA – VISPĀRĪGS NOLĪGUMS

Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam nekādas tiesības vai šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai noteikumiem. Šie Pakalpojuma noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs esam ievietojuši šajā vietnē vai attiecībā uz Pakalpojumu, veido visu vienošanos un izpratni starp jums un mums un nosaka jūsu Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai pašreizējos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus , mutiski vai rakstiski, starp jums un mums (ieskaitot, bet ne tikai, visas iepriekšējās Pakalpojuma noteikumu versijas). Jebkādas neskaidrības šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā nedrīkst interpretēt attiecībā uz projekta sastādītāju.

18. IEDAĻA – REGLAMENTĒJOŠAIS TIESĪBU AKTS

Šos Pakalpojuma noteikumus un visus atsevišķos līgumus, ar kuriem mēs sniedzam Jums Pakalpojumus, regulē un interpretē saskaņā ar Rīgas, Latvija likumiem. Līguma adrese: SIA “Veselības veikals” Rīga, Katolu 19, Latvija. ES tālruņa numurs +371 66778877

19. IEDAĻA – IZDEVUMU IZMAIŅAS

Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, ievietojot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni, lai redzētu izmaiņas. Turpinot mūsu vietnes vai pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi tam pēc visu šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas tiek akceptētas.